تحقیق زن از ديدگاه شهيد مرتضي مطهري

تحقیق زن از ديدگاه شهيد مرتضي مطهري
زن از ديدگاه شهيد مرتضي مطهري

رفتن به سایت اصلی

مشخصات فایل:تحقیق زن از ديدگاه شهيد مرتضي مطهري  قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 42 بخشی از متن تحقیق:ازنظر
مطهری زندگی اجتماعی آدمی برخلاف زندگی اجتماعی حیوانات همواره دستخوش
تغییر وتحول است. طبیعت انسان را بالغ و آزاد و خود سرپرست قرار داده است .
انسان راه خود را به کمک عقل وعلم وبا قوانین وضعی می پیماید و به همین
دلیل است که در مسیر تکامل خود به فساد و انحراف کشیده میشود . به عقیده
مطهری این دو استعداد یعنی استعداد انحراف و استعداد تکامل از یکدیگر تفکیک
اپذیر نیستند . دو استعداد بالا انسان را به افراط وتفریط می کشانند . او
معتقد است که انسان کوشش میکند با نیروی علم و ابتکار، هم خود را با مظاهر
ترقی و پیشرفت زمان هماهنگ کند، و هم جلوی انحرافات زمان را بگیرد . امااین
روند همواره در مسیر درست خود حرکت نمیکند و انسان دچار بیماری جمود و جهل
میگردد . به عقیده مطهری بیماری اول سکون و توقف ،و بیماری دوم سقوط و
انحراف را برای زندگی آدمی به ارمغان می آورد . مطهری میگوید:جامد
از هر چه نو است متنفر است و جز با کهنه خو نمیگیرد ، و جاهل هرپدیده نو
ظهوری را به نام مقتضیات زمان ، به نام تجدد وترقی موجه میشمارد . جامد هر
تازهای را فساد و انحراف میخواند و جاهل همه را یک جا به حساب تمدن و توسعه
علم و دانش میگذارد .قطعه بالا در شناسایی دیدگاه اجتهادی مطهری دارای
اهمیت است ؛ دیدگاهی که خود او از آن به دیدگاه “اعتدالی ” یاد میکند . به
این ترتیب نگرش مطهری به مسایل زنان ، نه دیدگاه تجددگرایی محض است ونه
نگرش سنتی . چنین طرز تلقیای سبب میشود که مطهری مساله زن رادر عصر کنونی
نه رهایی زن در معنای لیبرالی ، بلکه درخانواده بداند .ازاین رو مطهری نقطه
عطف بحث خود از جنبش زنان را در کشورهای اسلامی ،حقوق طبیعی خانواده معرفی
میکند . به این ترتیب مبنای تمامی تعالیم جنسی و جنسیتی مطهری از قبیل
حجاب ، میراث، خواستگاری ،ازدواج و… بر اساس این حقوق تفسیر میشود . اما
درک این حقوق خود در گروی فهم مفهوم” طبیعت” ویا” فطرت ” است . به این
ترتیب شناخت مساله زن ، روش مطالعات زنان ، طبیعت و حقوق طبیعی مهمترین
بنیانهای شناخت تعالیم جنسی و جنسیتی مطهری هستند .مساله زن از نظر مطهریمطهری
در مقدمهای که به کتاب نظام حقوق زن در اسلام در سال 1353 نگاشت، جهتگیری
خود را در باره مسایل زنان به خوبی نشان داده است . این مقدمه توضیح مناسبی
از دیدگاه اجتهادی مطهری میباشد که ضمن آن پس از تاکید بر توجه به
اقتضائات جهان معاصر ، انحراف جنبشهای فمنیستی معاصر را از نظر او آشکارا
نشان میدهد . مطهری در این مقدمه اساسی ترین مساله زن را در جامعه معاصر
نظام حقوق خانواده میداند . به عقیده مطهری پیدایش شعار آزادی زن و تساوی
حقوق او با مرد ،به عنوان مساله اصلی فمنیسم در دنیای غرب به حوادث سده
هفدهم میلادی و بعداز آن بر میگردد . در تفسیر مطهری ، از سده هفده به بعد ،
پابه پای نهضتهای علمی وفلسفی ، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام
حقوق بشر پا گرفت . نویسندگان سدههای هفده وهجده عقاید خود در باره حقوق
فطری و طبیعی و سلب ناپذیربشر را در میان مردم منتشر کردند . مطهری اصل
اساسی مورد توجه این نویسندگان را وجود یک سلسله از حقوق و آزادیهای طبیعی
برای انسان میداند . این نهضتهای فکری و اجتماعی ابتدا در انگلستان ،سپس در
امریکا وفرانسه ثمرههای خود را آشکار کرد وسپس به تمام نقاط دنیا گسترش
یافت. مطهری تحول بعدی را در سده نوزدهم میجوید ؛ زمانی که اندیشههای جدید
در زمینه حقوق انسانها در مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پدیدار شد . این
تحولات در نهایت به سوسیالیزم منتهی گشت . مطهری بیان میکند که تا اوایل
سده بیستم تمامی تلاشها در زمینه حقوق انسانها مربوط به حقوق ملتها در
برابر دولتها یا حقوق طبقه کارگر در برابر طبقه سرمایهدار بود . مطهری بیان
میکند که در سده بیستم، برای نخستین بار مساله حقوق زن در برابر حقوق مرد
مطرح شد وتساوی زن ومرد اعلام گشت . در جمع بندی مطهری از تحولات سه سده
اخیر ، این نکته برجسته است که محور اصلی همه نهضتهای اجتماعی غرب دو مساله
آزادی و تساوی است ، واز این روست که او معتقد است که در نهضت حقوق زن در
غرب به عنوان ادامه نهضتهای اجتماعی اروپا ،جز از آزادی و تساوی سخنی به
میان نیامد . این مساله به نظر مطهری با توجه به وضعیت مرارت بار تاریخ
حقوق زن در اروپا تشدید میشود . به این ترتیب پیشگامان نهضت اجتماعی اروپا ،
آزادی زن وتساوی حقوق زن ومرد را مکمل و متمم حقوق بشر دانستند . در حالی
که به عقیده مطهری آن چه که به فراموشی سپرده شد مساله اساسی نظام حقوق
خانواده بود . در تحلیل انتقادی مطهری از نهضت رهایی زن در اروپا ، دلیل
غفلت از حقوق خانواده آن است که درجریان این نهضت،داروی تمام بدبختیها و
بیچارگیهای زن غربی را از شعار تساوی و آزادی طلب کردند . از این رو تساوی و
آزادی زن به عنوان انسان ، براین حقیقت پرده افکند که زن به جهت زنانگی
خود ازیک سری مشخصات مخصوص به خود برخوردار است که با ویژگیهای مرد تفاوت
میکند . به نظر مطهری، این راز انحراف مساله زن در غرب ، ودلیل انحراف
جنبشهای فمنیستی است . به عقیده او توجه به این تفاوتها که بر خاسته از
طبیعت متفاوت هر یک از دو جنس مذکر ومونث است، تصحیح کننده مساله زن در
جهان اسلام وغرب میباشد بخش نخست تفسیر مطهری از نهضت فمنیسم ،آن جا که
توجه به مساله آزادی وخواست تساوی با مرد را موجب غفلت از حقیقت تفاوت
میداند ، حاوی نقد فمنیسم لیبرال ، فمنیسم سوسیال و فمنیسم مارکسیستی است،
در حالی که بخش اخیرسخنان او ، آنجا که به تحلیل انحراف نهضتهای فمنیستی
غربی به دلیل غفلت از بعد انسانی زن وبزرگ نمایی بعد زنانگی زن می پردازد ،
حاوی دیدگاه انتقادی مطهری به فمنیسم رادیکال میباشد. مطهری در جای دیگر
می گوید زن در جهان گذشته به دلیل غفلت از انسانیتش مورد اجحاف قرار گرفت .
ابن سخن نقد عمومی مطهری به دیدگاه سنتی است که واکنش در برابر آن، پیدایش
فمنیسمهای لیبرال،سوسیال ومارکسیستی میباشد. در حالی که به عقیده او، زن
در عصر حاضر به دلیل چشم پوشی از ویژگیهای زنانهاش، تحت ستم است .این قطعه ،
در واقع نقد عمومی مطهری به فمنیسم رادیکال است که ویژگی زنانگی را عامل
تعیین کننده جنبش زنان میداند  …

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
زن از ديدگاه شهيد مرتضي مطهري تحقیق در مورد زن از ديدگاه شهيد مرتضي مطهري دانلود تحقیق زن از ديدگاه شهيد مرتضي مطهري دانلود رایگان تحقیق زن از ديدگاه شهيد مرتضي مطهري پروژه زن از ديدگاه شهيد مرتضي مطهري کار تحقیقی زن از ديدگاه شهيد مرت

 • تحقیق تجهيز كارگاه

  تحقیق تجهيز كارگاه تجهيز كارگاه رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  تجهيز كارگاه،در قالب word و در 61 صفحه، قابل ویرایش، شامل:بررسي مقدمات كارانتخاب بهترين مسير راهتعيين محل تأمين آب و مصالحتخمين مدت زمان آماده كردن اجراي پروژهنحوه ذخيره‌سازي…

 • تحقیق اعتیاد و کودک آزاری

  اعتیاد در کودک,انواع کودک آزاري,پایان نامه اعتیاد در کودک,پایان نامه اکودک آزاری,پيشگيري از کودک آزاري,پیامدهای آزار کودکان,تحقیق اعتیاد در کودک,تحقیق کودک آزاری,دلایل کودک آزاری,عوامل بروز کودک آزاری,کودک آزاری,مقاله کودک آزاری دانلود تحقیق اعتیاد و کودک آزاری دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

  جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد رفتن به سايت اصلي دانلود جزوه با موضوع  روانشناسی عمومی هیلگارد ، در قالب pdf و در 91 صفحه، شامل:فهرست مطالبپنج حوزه روان شناسیارتباط فلسفه با روان شناسیدیدگاه رفتاریدیدگاه شناختیدیدگاه روانکاویدیدگاه پدیدارشناسیعلت پرخاشگریخواص نورون هاسلولهای گلپالتوانشهای عملانتقال سیناپسینکتهدستگاه عصبیدستگاه خودکارمغز انسانهسته…

 • گزارش کار آزمایش آستانه اختلافي

  آزمایش آستانه اختلافي,آزمایش آستانه اختلافي وزن,آستانه اختلافي,آستانه اختلافي وزن,تحقیق آزمایش آستانه اختلافی,گزارش کار آزمایش آستانه اختلافي,گزارش کار آزمایش آستانه اختلافي وزن,مقاله آزمایش آستانه اختلافی دانلود گزارش کار آزمایش آستانه اختلافي دانلود فایل دانلود گزارش کار آزمایش آستانه اختلافي،در قالب word و…

 • تحقيق كفالت

  تحقيق رشته حقوق,تحقیق حقوق,تحقیق رشته حقوق,تعريف كفالت,كفالت,كفالت در حقوق,كفالت در فقه,معناي لغوي كفالت دانلود تحقيق كفالت دانلود فایل مقدمه كفالت در لغت مشتق از كفل و به معنای به عهده گرفتن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است كه به…

 • استاندارد روش آزمایش ثبات رنگ در مقابل مرسريزه كردن

  آزمایش ثبات رنگ در مقابل مرسريزه كردن,استاندارد روش آزمایش ثبات رنگ در مقابل مرسريزه كردن,دانلود روش آزمایش ثبات رنگ در مقابل مرسريزه كردن,روش آزمایش ثبات رنگ در مقابل مرسريزه كردن,متن روش آزمایش ثبات رنگ در مقابل مرسريزه كردن دانلود استاندارد…

 • چک لیست کنترل کیفیت کمپرسی

  چک لیست کنترل کیفیت کمپرسی چک لیست کنترل کیفیت ماشین آلات رفتن به سایت اصلی دانلود چک لیست کنترل کیفیت کمپرسی،در قالب pdf و در 3 صفحه، شامل:مشخصات دستگاه و بازدیدمشخصات و شاخصه های مهم در بازدید و بازرسی موتور…

 • تحقیق بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری بر افزايش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش

  تحقیق بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری بر افزايش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری بر افزايش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری بر افزايش پیشرفت…

 • امتحان نهایی بیماری های شایع کودکان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93

  امتحان نهایی بیماری های شایع کودکان,امتحان نهایی بیماری های شایع کودکان سوم هنرستان,پاسخنامه امتحان نهایی بیماری های شایع کودکان,نمونه سوال امتحان بیماری های شایع کودکان سوم هنرستان دانلود امتحان نهایی بیماری های شایع کودکان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور…

 • پاورپوینت تعيين و محاسبه شاخص های بهره وری در مدیریت بهره وری سازمانی

  بهره وری در سازمانها,بهره وری سازمانی,تحقیق بهره وری سازمانی,شاخص های بهره وری در مدیریت بهره وری سازمانی,شاخصهای بهره وری سازمانی,محاسبه شاخص های بهره وری سازمانی,مدیریت بهره وری سازمانی,مفهوم بهره وری در سازمانها دانلود پاورپوینت تعيين و محاسبه شاخص های بهره…

 • تحقیق چرخ دنده ها

  تراش,چرخدنده,مارپیچ دانلود تحقیق چرخ دنده ها دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع چرخ دنده ها،در قالب word و در 28 صفحه، قابل ویرایش، شامل:  انواع چرخ دنده ها چرخ دنده هاي مارپيچ Helical Gears چرخ دنده هاي مخروطي Bevel Gears…

 • پاورپوینت اختلال های مرتبط با رشد

  پاورپوینت اختلال های مرتبط با رشد اختلال های رشد رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اختلال های مرتبط با رشد،در قالب ppt و در 21 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:عقب ماندگی ذهنیاختلال های رشد فراگیراختلال های یادگیری، ارتباطی و…

 • جزوه مجموعه تست کنکورهاي سراسري و آزاد(2) (مجموعه تاریخ)

  جزوه مجموعه تست کنکورهاي سراسري و آزاد تاریخ,دانلود جزوه مجموعه تست کنکورهاي سراسري و آزاد تاریخ جزوه مجموعه تست کنکورهاي سراسري و آزاد(2) (مجموعه تاریخ) رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه مجموعه تست کنکورهاي  سراسري و آزاد(2) (مجموعه تاریخ) ،در قالب…

 • روش شناسی پژوهش (روش تحقیق) ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی

  روش شناسی پژوهش (روش تحقیق) ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی روش شناسی پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی رفتن به سایت اصلی دانلود روش شناسی پژوهش (روش تحقیق) با موضوع ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی، در قالب…

 • انواع استراتژی های مدیریتی

  استراتژی های مدیریتی,انواع استراتژی های مدیریتی,پایان نامه استراتژی های مدیریتی,تحقیق استراتژی های مدیریتی,مدیریت استراتژیک,مدیریت استراتژیک پیشرفته,مدیریت استراتژیک چیست,مدیریت استراتژیک منابع انسانی,مقاله استراتژی های مدیریتی دانلود انواع استراتژی های مدیریتی دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد انواع استراتژی های مدیریتی،در قالب…

 • تحقیق لعاب

  آشنایی با لعاب,انواع لعاب,پاورپوینت لعاب,پایان نامه لعاب,تحقیق لعاب,تولید لعاب,دانلود پاورپوینت لعاب,دانلود پایان نامه لعاب,دانلود تحقیق لعاب,دانلود مقاله لعاب,شکل گیری لعاب,شناخت لعاب,عکس لعاب,لعاب,لعاب چیست,مقاله لعاب دانلود تحقیق لعاب دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع لعاب،در قالب word و در 20 صفحه،…

 • تحقیق طرح تكثير و پرورش آبزيان

  انواع ماهی,انواع ماهی آکواریوم,انواع ماهی ها,انواع ماهی های خوراکی,پرورش ماهی,پرورش ماهی تیلاپیا,پرورش ماهی قزل آلا,پرورش ماهی کپور,تحقیق ماهی,تکثیر ماهی,تکثیر ماهی اسکار,تکثیر ماهی فایتر,تکثیر ماهی گورامی,تکثیر ماهی مولی دانلود تحقیق طرح تكثير و پرورش آبزيان دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع طرح تكثير…

 • تحقیق از امام حسن مجتبی (ع)

  تحقیق از امام حسن مجتبی (ع) امام حسن مجتبی(ع) رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق امام حسن مجتبی (ع)قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 15 بخشی از متن تحقیق:پيشواى دوم جهان تشيع كه نخستين ميوه پيوند فرخنده على…

 • پاورپوینت نقش كامپيوتر در خودرو

  آشنایی با نقش كامپيوتر در خودرو,بررسی نقش كامپيوتر در خودرو,پایان نامه نقش كامپيوتر در خودرو,پروژه نقش كامپيوتر در خودرو,تحقیق نقش كامپيوتر در خودرو,مقاله نقش كامپيوتر در خودرو,نقش كامپيوتر در خودرو,نقش كامپيوتر در صنعت خودرو دانلود پاورپوینت نقش كامپيوتر در خودرو…

 • پاورپوینت رابطه هزينه ها و عرضه کالا

  پاورپوینت رابطه هزينه ها و عرضه کالا,تحقیق رابطه هزينه ها و عرضه ک,دانلود پاورپوینت در مورد رابطه هزينه ها و عرضه کالا,دانلود پاورپوینت رابطه هزينه ها و عرضه کالا,دانلود رایگان پاورپوینت رابطه هزينه ها و عرضه کالا,رابطه هزينه ها و…

 • پاورپوینت ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) طرح احداث مناطق ويژه استقرار صنايع انرژي بر پارسیان

  اثرات زيست محيطي کارخانه,ارزيابي اثرات زيست محيطي کارخانه,پاورپوینت اثرات زيست محيطي کارخانه,پایان نامه اثرات زيست محيطي کارخانه,تحقیق اثرات زيست محيطي کارخانه,طرح احداث مناطق ويژه استقرار صنايع انرژي بر پارسیان,مقاله اثرات زيست محيطي کارخانه دانلود پاورپوینت ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA)…

 • کامل ترین مجموعه سوالات آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه رشته امور ثبتی+ به همراه جواب سوالات

  کامل ترین مجموعه سوالات آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه رشته امور ثبتی+ به همراه جواب سوالات سوالات کارشناس امور ثبتی رفتن به سایت اصلی دانلود کامل ترین مجموعه سوالات آزمون کارشناس رسمی قوه قضاییه رشته امور ثبتی+ به همراه جواب…

 • پاورپوینت سیاست های پولی و مالی

  تحقیق سیاست های پولی,تحقیق سیاست های پولی و مالی,تحقیق سیاست های مالی,سیاست های پولی,سیاست های پولی بانک مرکزی,سیاست های پولی و مالی,مقاله درباره سیاست های پولی و مالی,مقاله سیاست های پولی,مقاله سیاست های پولی و مالی,مقاله سیاست های مالی دانلود…

 • جایگاه فعالیت های عملی در آموزش و یادگیری علوم تجربی

  اهمیت انجام فعالیت های عملی در آموزش علوم,تاریخچه استفاده از فعالیت های عملی در آموزش علوم,جایگاه فعالیت های عملی در آموزش و یادگیری علوم تجربی,دانلود تحقیق جایگا,مشکلات موجود در انجام فعالیت های عملی,نقش فعالیت های عملی در آموزش و یادگیری…

 • كتاب تهران

  كتاب تهران دانلود كتاب تهران دانلود فایل كتاب تهران   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: كتاب تهران

 • تحقیق بررسی روانشناسی در صنعت

  پاورپوینت روانشناسی در صنعت,پروژهروانشناسی در صنعت,تحقیق آماده در مورد روانشناسی در صنعت,تحقیق روانشناسی در صنعت,دانلود تحقیق در مورد روانشناسی در صنعت,دانلود تحقیق روانشناسی در صنعت,روانشناسی در صنعت,مقاله در موردروانشناسی در صنعت,مقاله روان تحقیق بررسی روانشناسی در صنعت رفتن به سایت…

 • پاورپوینت جوشکاری فراصوتی و ایمنی جوشكاري

  ایمنی جوشكاري,پاورپوینت جوشکاری فراصوتی,تجهیزات جوشکاری,تحقیق جوشکاری فراصوتی,جوشکار,جوشکاری,جوشکاری آلتراسونیک,جوشکاری فراصوتی,جوشکاری فراصوتی چیست؟,فیلم جوشکاری فراصوتی,مقاله جوشکاری فراصوتی دانلود پاورپوینت جوشکاری فراصوتی و ایمنی جوشكاري دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع جوشکاری فراصوتی و ایمنی جوشكاري،در قالب ppt و در 45 اسلاید، قابل…

 • تحقیق جایگاه و حدود قاعده درء

  بررسی قاعده درء,پایان نامه حقوق پیرامون قاعده درء,پروژه قاعده درء,تحقیق حقوق قاعده درء,تحقیق در مورد قاعده درء,تحقیق قاعده درء,دانلود تحقیق حقوق در مورد قاعده درء,دانلود تحقیق قاعده درء,مقاله قاعده درء تحقیق جایگاه و حدود قاعده درء رفتن به سایت اصلی…

 • تحقیق مبانى فکرى انقلاب اسلامى

  پروژه مبانى فکرى انقلاب اسلامى,تحقیق در مورد مبانى فکرى انقلاب اسلامى,دانلود تحقیق مبانى فکرى انقلاب اسلامى,دانلود رایگان تحقیق مبانى فکرى انقلاب اسلامى,مبانى فکرى انقلاب اسلامى,مقاله در مورد مبانى فکرى انقل,مقاله مبانى فکرى انقلاب اسلامى تحقیق مبانى فکرى انقلاب اسلامى رفتن…

 • تحقیق انگیزش

  اصول انگیزش,انگيزش و هيجان,انگیزش,انگیزش تحصیلی,انگیزش چیست,انگیزش در سازمان,انگیزش در مدیریت,انگیزش درونی,انگیزش شغلی,پایان نامه انگیزش,تحقیق انگیزش,جايگاه انگيزش در روان شناسي,روانشناسی انگیزش,مقاله انگیزش دانلود تحقیق انگیزش دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع انگیزش،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش، شامل:جايگاه…

 • پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش با موضوع قیمت و بازده اوراق

  خلاصه کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز,دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز,دانلود کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش,کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز ترجمه تهرانی و نوربخش,نکات کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز دانلود پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مدیریت سرمایه…

 • امتحان نهایی اصول حسابداری 2 سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92

  آزمون درس اصول حسابداری,امتحان اصول حسابداری,امتحان نهایی اصول حسابداری,جزوه اصول حسابداری,دانلود آزمون درس اصول حسابداری,دانلود امتحان نهایی اصول حسابداری,دانلود نمونه سوال اصول حسابداری,نمونه سوال اصول حسابداری دانلود امتحان نهایی اصول حسابداری 2 سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 92 دانلود…

 • فایل اکسل اجزای یک دستگاه بچینگ

  فایل اکسل اجزای یک دستگاه بچینگ بچینگ رفتن به سایت اصلی دانلود فایل اکسل اجزای یک دستگاه بچینگ،در قالب xls و در 1 شیت، قابل ویرایش.توضیحات:این فایل شامل لیست کامل 31 قطعه اصلی اجزای یک دستگاه بچینگ بوده و قابلیت…

 • آموزش مهارت دوم ICDL ؛ استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها

  آموزش ICDL,آموزش کامپیوتر و مدیریت فایل ها ICDL,دانلود کتاب,کامپیوتر و مدیریت فایل ها دانلود آموزش مهارت دوم ICDL ؛ استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها دانلود فایل   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: آموزش…

 • تحقیق مالکیت خانوادگی، شرکت‌ ها و مدیریت سود

  اصول مالکیت خانوادگی,تحقیق شرکت خانوادگی,تحقیق مالکیت خانوادگی,تعریف مالکیت خانوادگی,شرکت تعاونی خانوادگی,شرکت خانوادگی,شرکت های خانوادگی,شرکت های خانوادگی در ایران,مالکیت خانوادگی,مالکیت خانوادگی چیست,مقاله مالکیت خانوادگی دانلود تحقیق مالکیت خانوادگی، شرکت‌ ها و مدیریت سود دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع مالکیت خانوادگی، شرکت‌ ها…