مدرسه غیردولتی آیین

مدرسه غیردولتی آیین

دبستان تمام هوشمند

مدرسه غیردولتی آیین

مدرسه غیردولتی آیین

دبستان تمام هوشمند

مدرسه غیردولتی آیین

مدرسه غیردولتی آیین

دبستان تمام هوشمند

مدرسه غیردولتی آیین

مدرسه غیردولتی آیین

دبستان تمام هوشمند

سخن مدیر

بسياري از كساني كه امروزه از آنها به بزرگي ياد مي شود توسط معلمين مجرب و آگاه در دوره طلايي ابتدايي كه دوره اي است سرشار از نبوغ و استعداد ،كشف و پرورش داده شده و پا به عرصه موفقيت نهادند.

افتخار داريم پس از سالها سابقه با كمك همكاران بسيار ارزنده و ساعي مان در امر آموزش نونهالان و آينده سازان اين مرز و بوم با مديريت و نظارت مستمر خانم فاطمه موسي نژاد آموزگار كلاس اول و آقاي اسماعيل صابر افقي آموزگار كلاس ششم گام هاي بلندي را در امر پرورش عزيزان هوشمند شما در مدارس استعدادهاي درخشان برداريم.

 

مدرسه‌ی ما